DVD Lisovanie

Lisovanie najpoužívanejších typov DVD - s vonkajším priemerom 120 mm a 80 mm.

Pokovanie

 • DVD 5 a mini DVD 1,34 GB: pokovaná len jedna vrstva - hliník
 • DVD 9 a mini DVD 2,41 GB: horná vrstva – pokovanie hliník, dolná vrstva – pokovanie kremík (polo priepustná)
 • DVD 10 a mini DVD 2,68 GB: obe vrstvy pokovania hliníkom


Kvalita

Každé DVD kontrolované v linke viacstupňovou kontrolou:

 1. kontrola úrovne pokovania
 2. kontrola „bondingu“ (rovnomernosť vrstvy lepidla)
 3. kontrola výliskov (Layer 0 i Layer 1)

Ďalej sú na DVD merané a kontrolované všetky analógové a digitálne parametre.

Typy DVD diskov 12 cm

Všetky uvedené typy DVD sú lepené z dvoch vrstiev:

TYP DVDKAPACITAZÁZNAMČÍTANIEPOPIS DISKU
DVD 5 4,7 GB spodná vrstva z jednej strany jednostranný, jednovrstvový
DVD 9 8,5 GB obe vrstvy z jednej strany jednostranný, dvojvrstvový
DVD 10 9,4 GB obe vrstvy z oboch strán obojstranný, jednovrstvový


Typy mini DVD

TYP DVDKAPACITAZÁZNAMČÍTANIEPOPIS DISKU
8cm DVD

1,34 GB

spodná vrstva z jednej strany jednostranný, jednovrstvový
8cm DVD

2,41 GB

obe vrstvy z jednej strany jednostranný, dvojvrstvový
8cm DVD

2,68 GB
(1,34 GB + 1,34 GB)

obe vrstvy z oboch strán obojstranný, jednovrstvový

Formáty DVD

Disk DVD je na prvý pohľad od CD nerozlíšiteľný. Má rovnaký priemer a hrúbku a používa rovnaký bezkontaktný spôsob čítania dát laserovým lúčom. Záznamová kapacita diskov DVD je mnohonásobne väčšia (oproti 0.72 GB na CD).

DVD existuje v niekoľkých formátoch:

DVD - Video

Video vo formáte MPEG-2, až 8 jazykových verzií zvuku, možnosť využitia až do 32 verzií titulkov a 9 rôznych pohľadov kamery. Obsahuje tiež navigační systém pre jednoduchý prístup k jednotlivým informáciám a ďalším funkciám.

DVD - ROM

Využíva rozšírený formát UDF/ISO (Universal data format /Industrial standard organisation) prístupný k čítaniu vo všetkých počítačových operačných systémoch s podporou UDF.

DVD - Audio

Jeho prednosťou je okrem veľkej kapacity, ktorú DVD poskytuje, tiež možnosť uložiť na disk digitálny záznam zvuku s vyššou vzorkovacou frekvenciou (48, 96 nebo 192 kHz) a s väčšou dátovou hĺbkou (namiesto 16 bitov u Audio CD až 24 bitov u DVD Audio).

Hybrid DVD

je kombináciou dvoch alebo viacero formátov.

Hlavnou prednosťou technológie DVD

 • špičková úroveň obrazu vo vysielacej kvalite a priestorový zvuk
 • veľká kapacita média umožňujúca uloženie napr. viac ako dve hodiny videa na DVD 5
 • interaktivita zabezpečujúca dokonalý (rýchly a ľahký) pohyb v štruktúre DVD titulu, tj. presný prechod na ľubovoľnú sekvenciu veľmi rozsiahleho informačného masívu alebo na danú sekundu kapitoly, rovnako ako opakovanie, pretáčanie dopredu a dozadu a to pomaly aj rýchlo
 • možnosť umiestniť na disk až osem jazykových mutácií, ktoré je možné v priebehu pozerania titulu ľubovoľne prepínať
 • využitie ďalších až 32 textových vrstiev pre titulky v rôznych jazykoch, ktoré je možné rovnako ľubovoľne meniť
 • výber až z deviatich uhlov pohľadu pri sledovaní určitého deja
 • až osemúrovňové zabezpečenie prístupu k vybraným informáciám
 • podpora širokouhlých filmov a štandardy TV obrazu 16:9 (na jednej strane dvojstranného DVD 10 môže napr. byť formát 4:3 a na druhej 16:9)
 • nezničiteľnosť diskov prehrávaním, odolnosť proti magnetickému poli a jednoduchosť skladovania
 • univerzálnosť média a predpoklady pre využitie v širokom spektre ľudských aktivít