Potlač CD

PRETLAČKY V DODANÝCH DÁTACH PRE TLAČ ZACHOVÁVAME

 • potlač CD metódou sieťotlače a ofsetu až do 6 farieb (CMYK alebo PANTONE)
 • potlač médií CD-R technológiou sieťotlače potlač CD ofsetom alebo sieťotlačem

Pri príprave filmov, resp. podkladov pre výrobu filmov a následnú potlač CD je nutné dbať predovšetkým na kvalitu zasielaných podkladov, ktoré by mali splňovať predovšetkým kritériá:

 • definovanie farieb
  pre potlač priamymi farbami používane farebnú škálu „PANTONA Matching Systém“
 • dodanie nátlačku vzorky
  najlepšie je dodať Cromalin eventuálne Matchprint, pri reedícii najlepšie vzorku CD
 • potlačiteľná oblasť
  jednotlivé údaje pre potlačiteľnú oblasť sú ďalej bližšie špecifikované rovnako v jednotlivých výkresoch

  CD 18 mm / 118 mm
  mini CD 18 mm / 78 mm
  CD vizitka 18 mm / 54×84 mm; r-4mm

  Pozn.: pre potlač je vhodné použiť len oblasť, ktorá je pokrytá reflexnou vrstvou pretože len v tejto oblasti je možné dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače a farebnej stálosti. Pri tlači až ku stredu je nutné počítať so zmenou farebného odtieňa potlače motívu na nepokované časti, a preto pre minimalizáciu farebnej odchýlky sa odporúča použiť ako podklad bielu farbu.
 • montovacie značky
 • V prípadoch, kedy sa na potlači vyskytujú veľké plochy s jednou farbou, potlač rastrovou tlačou CMYK v sieťotlači nie je vôbec vhodný


Príprava filmov na potlač CD

Príprava dát na potlač CD