0 0,00 

DVD Mastering

ŠTANDARDNE „KOPÍRUJEME“ DÁTA Z DODANÉHO PODKLADU 1:1

V žiadnom prípade do dodaných dát nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprevádzame v nich pred ani v priebehu výroby žiadne úpravy.

Každý dodaný podklad od zákazníka a každá vyrobená lisovacia matrica sú kontrolované výhradne z hľadiska technických parametrov.
To znamená, že na dodanom podklade je kontrolovaná zhoda formátov s objednávkou a jeho bezproblémová čitateľnosť a kompatibilita pre prenos do systému masteringu.
Na hotovej matrici je kontrolovaná zhoda dátového súboru s dodaným podkladom, jedná sa o tzv. verifikáciu dát. Ďalej sú pri všetkých formátoch na matrici kontrolované všetky dôležité parametre digitálneho záznamu, ktoré sú špecifikované príslušnými technickými normami (DVD Specification for Read-Only Disc), ktorých dodržanie je nevyhnutné pre bezproblémovú replikáciu a následnú čitateľnosť na všetkých kompatibilných prehrávačoch.

Dodané podklady pre výrobu matríc nie sú v žiadnom prípade kontrolované, ani posudzované po obsahovej stránke, tzn. Že nosič nie je prehrávaný na akomkoľvek príslušnom prehrávači (napr. pri DVD-video nie je vizuálne sledovaná hrateľnosť jednotlivých kapitol menu, apod.)

Výroba matríc aj pre externých zákazníkov

Dodanie kvalitného podkladu je základným predpokladom pre rýchlu a kvalitnú realizáciu Vašej objednávky.

Požiadavky pre príjem médií na výrobu DVD

Prijímame podklady vo formátoch DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM a WMV HD
VÝROBA – lisované DVD5, DVD10 a 8cm mini DVD s kapacitou 1,34 GB a 2,68 GB (1,34 GB + 1,34 GB), DVD—R, DVD+R)
DLT pásky kompatibilné s mechanikou DLT 8000 a SDLT 320, tzn. pásky typu DLT Tape III, DLT Tape IIIXT, DLT Tape IV, alebo SDLT Tape I
(zápis musí byť vo formáte image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF)
VÝROBA – lisované DVD9 a 8cm mini DVD s kapacitou 2,41 GB
DVD-R DL, DVD+R DL
DVD-R, DVD+R (dáta musia byť zapísané pre každú vrstvu zvlášť na jednotlivých DVD+/-R, zápis musí byť vo formáte image DDP 2.00, DDP 2.10, alebo CMF)
DLT pásky kompatibilné s mechanikou DLT 8000 a SDLT 320, tzn. pásky typu DLT Tape III, DLT Tape IIIXT, DLT Tape IV alebo SDLT Tape I
(dáta musia byť zapísané pre každú vrstvu zvlášť na jednotlivých DLT páskach, zápis musí byť vo formáte image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF.
Spracovanie dát zaslaných na náš FTP server ( po pridelení adresy a prístupového kódu). Dáta musia byť vo formáte image DDP.
Vo výnimočných prípadoch môžeme spracovať dáta i z pevného disku (HDD) s pripojením cez zbernicu USB, alebo FireWire IEEE 1394 (dáta musia byť zapísané pre každú vrstvu zvlášť v samostatných adresároch, zápis musí byť vo formáte image DDP 2.00, DDP 2.10, nebo CMF) .
Dodané dátové médiá nesmú byť zaopatrené ochranou proti kopírovaniu CSS.

Odporúčame

ak máte možnosť, používajte ako podklad DVD+/-R (jednovrstvové pre DVD 5, DVD 10 a dvojvrstvové pre DVD 9)
DVD disky, DVD-R by nemali byť viditeľne poškodené (škrabance, porušená metalizačná vrstva, …)
podklady pre výrobu DVD dodávajte v originálnych obaloch
používajte značkové média

    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu
      Použiť kupón