0 0,00 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov).

 

KTO SA STARÁ O VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

PAVLÍK RECORDS, Hríbiky 232, 02744 Tvrdošín, IČO: 10848339, DIČ: 1020467547, IČ DPH: SK1020467547, Živnostenský register: OÚ v Námestove, Číslo: 510-1188

Sme platcami DPH a prevádzkujeme webovú stránku www.pavlikrecords.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Pokiaľ sa na nás, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať emailom pavlikrecords@pavlikrecords.sk alebo na telefónnom čísle 0905 563865.

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. Osobné údaje zákazníkov spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú uchovávané. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

budeme vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

 


ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. …),

vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak na základe oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame newslettery, iba na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre marketing a cielenie reklamy napríklad na Facebooku alebo Google plus. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom samostatného formulára na našich stránkach.

Vaše osobné údaje si ponechávame na obdobie podľa vášho priania pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty.ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (momentálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 


POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

mailchimp.com

Kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta

google.com, facebook.com, a ďalšie sociálne siete

účtovná firma

heureka.sk

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov.

 


VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup môžete kedykoľvek skontrolovať, ktoré Vaše údaje používame a môžete ich kedykoľvek zmeniť, alebo celkom vymazať.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Vše údaje si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej stránky a použiť ich na akýkoľvek účel.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník, na základe Vášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ našim zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na Ochranu osobných údajov.

 


INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE

Používame na svojich webových stránkach súbory cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie slúžia k rozlišovaniu jednotlivých návštevníkov, k ukladaniu užívateľských predvolieb, napomáhajú správnemu smerovaniu reklám podľa preferencií a pod. Konkrétne dochádza k stiahnutiu textového súboru z navštívenej webovej stránky a jeho uloženiu v počítači.

Aké cookies sa na našich webových stránkach používajú?

Cookies môžeme z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dočasné a trvalé. Dočasné súbory cookies sú odstránené z počítača po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies zostávajú v počítači dlhodobo. Tieto využívame napríklad k rozpoznaniu zákazníkov a k zjednodušeniu prihlasovania pri ďalších návštevách.

Súbory používané na našich stránkach môžeme rozdeliť na:

Nevyhnutné cookies

Tieto súbory sú nevyhnutne nutné k tomu, aby webové stránky a ich funkcie riadne pracovali. Napríklad umožňujú pamätať si, v akej fáze je vaša objednávka.

Funkčné cookies

Tieto súbory umožňujú vylepšovať komfort a účinnosť webových stránok. Umožňujú napríklad pamätať si vaše prihlasovacie údaje, zaistiť bezpečnosť vašich údajov po prihlásení.

Cookies zvyšujúce výkon

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom webové stránky návštevníci používajú. Tieto informácie však nemajú osobnú povahu a sú anonymné. Napomáhajú napríklad určiť, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie.

Cookies pre analýzu návštevnosti, sledovanie a zlepšovanie výkonu

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom webové stránky návštevníci používajú a cez aké predajné kanály prichádzajú. Tieto informácie nemajú osobnú povahu a sú anonymné. Napomáhajú nám napríklad určiť, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo aké naše reklamné aktivity sú najefektívnejšie.

Remarketingové cookies

Jedná sa najmä o cookies tretích strán, ktoré nám umožňujú zobrazovať našim zákazníkom relevantnejšie obsah a reklamné oznámenie a to aj na iných webových stránkach ako sú tie naše. Tieto cookies používame v súlade s nastavením vášho prehliadača.

Možno odstrániť súbory cookie?

Súbory cookie môžete odmietnuť alebo úplne odstrániť z vášho prehliadača prípadne v jeho nastavení zvoliť aké cookies chcete akceptovať a aké nie, takto môžete dať alebo odstrániť súhlas s ich používaním. Odporúčame vám však, z dôvodu lepšieho užívateľského komfortu povolili súbory cookies pri návšteve naších webových stránok.

    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu
      Použiť kupón