0 0,00 

CD Mastering

ŠTANDARDNE „KOPÍRUJEME“ DÁTA Z DODANÉHO PODKLADU 1:1

V žiadnom prípade do dodaných dát nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprevádzame v nich pred ani
v priebehu výroby žiadne úpravy.

Každý dodaný podklad od zákazníka a každá vyrobená lisovacia matrica sú kontrolované výhradne z hľadiska technických parametrov.
To znamená, že na dodanom podklade je kontrolovaná zhoda formátov s objednávkou a jeho bezproblémová čitateľnosť a kompatibilita pre prenos do systému masteringu.
Na hotovej matrici je kontrolovaná zhoda dátového súboru s dodaným podkladom, jedná sa o tzv. verifikáciu dát (pre CD-audio formát sa toto neprevádza). Ďalej sú pri všetkých formátoch na matrici kontrolované všetky dôležité parametre digitálneho záznamu, ktoré sú špecifikované príslušnými technickými normami (Red Book, Yellow Book), ktorých dodržanie je nevyhnutné pre bezproblémovú replikáciu a následnú čitateľnosť na všetkých kompatibilných prehrávačoch.

Dodané podklady pre výrobu matríc nie sú v žiadnom prípade kontrolované, ani posudzované po obsahovej stránke, tzn. Že nosič nie je prehrávaný na akomkoľvek príslušnom prehrávači (napr. CD audio nie je kontrolované počúvaním, CD-ROM nie je spúšťané a inštalované na počítači a ne je teda sledovaná jeho funkčnosť, apod.)

Výroba matríc aj pre externých zákazníkov

Spracovanie všetkých štandardných formátov dodaných na CD-R, CD-RW, CD alebo na 8 mm dátovej páske so záznamom v šikmých stopách (tzv. EXABYTE, dáta vo formáte CD-image s DDP súbormi na začiatku kazety), zapísanom vo formáte EXB 8500 alebo EXB 8505.
Spracovanie dát posielaných na FTP server (po pridelení adresy a prístupového kódu). Dáta musia byť vo formáte image ISO lebo DDP.
Vo výnimočných prípadoch môžeme spracovať dáta aj z pevného disku (HDD) s pripojením cez zbernicu USB alebo FireWire IEEE 1394. Zápis musí byť vo formáte image DDP.
Štandardné rozmery matríc:
Hrúbka 300 (+ 0/ -10) um,
Priemer vnútorného otvoru
25 (+ 0,013 / -0) mm,
34 (+ 0,01 / -0) mm,
vnútorný priemer 138 mm.

Kvalitný podklad – prvý krok pre náš expresný servis

Médiá CD, CD-R, CD-RW predané ako nosič záznamu pre výrobu nesmú byť nijak mechanicky poškodené ani znečistené. Preto posielajte médiá chránené vhodným obalom, najlepšie originálnym plastovým.
Pri použití CD-R alebo CD-RW ako vstupného média odporúčame používať len značkové typy, a to výhradne od autorizovaných distribútorov, od ktorých Vám môžeme, v prípade Vášho záujmu zaistiť nákup týchto produktov.
Zápis CD-R alebo CD-RW prevádzajte na vypaľovacej mechanike čo najnižšou možnou rýchlosťou, aby nemohlo dôjsť ku vzniku chýb v zázname vplyvom vysokej záznamovej rýchlosti. Zápis je nutné prevádzať v režime DAO (disc at once).
Vplyv na kvalitu Vami dodaného prenosného média môže mať aj typ a kvalita vypaľovacej mechaniky.
Ako podklad pre výrobu matrice nie je vhodné použiť CD-R (Audio), ktorého záznam bol zhotovený na stolnom vypalovacom zariadení (komponent domáceho Hi-Fi zariadenia).
Sme pripravený kedykoľvek spolupracovať pri objektívnom posúdení kvality záznamového zariadenia
a používaných záznamových médií zákazníka formou objektívnych testov na našich testovacích zariadeniach.

    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu
      Použiť kupón