0 0,00 

Nad Prečínom, nad dzedzinú – Limbora

6,08 7,60 

The folk group Limbora from Prečín near Považská Bystrica plays and sings songs from the region of Považie.

Free shipping
for orders over 49 € within Slovakia

You can return
within 14 days without stating a reason 

Safe shopping
Your personal information is protected

SKU: PA 0158-2-731
Categories: Slovak folklore
Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

LIMBORA
NAD PREČÍNOM, NAD DZEDZINÚ

Folklórna skupina PREČÍN

1 Nad Prečínom, nad dzedzinú 1:55
2 Krčmárske piesne 4:05
a) Na ráno pohárek
b) Odbila hodzina
c) Nevyháňaj chlapcvo
d) Pálené chválené, borovička
e) To je ona, krčmárka lakomá
3 Kamarátky známe 1:16
4 V horném konci bývam 2:50
5 Jeden cigáň 2:16
6 Hádam si Ščefinka 1:11
7 Na záhumní 1:29
8 Počúvajce, ľudzia všetci 0:55
9 Katerína 1:16
10 Sadla muška 3:42
11 Veje vieter, veje 1:59
12 Hrušky, hrušky 1:03
13 Už ten môj mužíček 1:46
14 Regrútske a vojenské piesne 5:33
a) Keď ja pôjdzem na vojnu
b) Za horami, za dolami
c) Jasné slunko svieci
d) Ten prečínsky koscelíček
15 Kukala kukučka 1:30
16 Kuvikali kuvici 1:28
17 Krščeniarske piesne 5:55
a) Tam na lúkach
b) Vypila som sedzom hoľbí
c) Kmotrilienka moja
d) Kmotra moja, kmotra
e) Idzeme z krščenia
18 Pascierske piesne 3:31
a) Pásel som, stracel som
b) Kej som ovce pásla
c) Čo sa to tak belie
19 Šak to pekné časy bývavali 1:30
20 Bonus: Sivá holubienka 2:21
Celkový čas 48:11

Janka Andelová • predspev 17e, zbor
Ľuboš Augustín • zbor,
chromatická harmonika 5, 7, 11, 14b, 14c, 20
Simona Bírošíková • predspev 15, zbor
Štefan Blaško • sólo spev 11, predspev 2d, zbor
Dušan Briestenský • sólo spev 14b, 14c, predspev 2c, zbor
Ivan Bútora • sólo spev 18a
Katarína Bútorová • predspev 15, zbor
Irena Dubcová • zbor
Martin Dvorščík • spev 18a
Mária Dvorščíková • sólo spev 8, zbor
Agáta Gažová • sólo spev 8, zbor
Anna Gažová • predspev 15, zbor
Štefan Haviar • zbor
Michal Chúpek • sólo spev 9, predspev 2a, zbor
Anna Kabzanová • sólo spev 17d, predspev 17e, zbor
Veronika Kniháriková • predspev 15, zbor
Helena Krabáčová • zbor
Janka Miškechová • predspev 15, zbor
Radoslav Orávik • sólo spev 9, 14a,
predspev 2a, 2b, zbor, heligónka 1, 2e, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14a, 15, 16, 19
Anton Pavlovič st. • sólo spev 14d, predspev 2d, zbor, heligónka 7, 14d
Anton Pavlovič ml. • sólo spev 14d, zbor, akordeón 2e, 5, 7, 14d, 20
Emília Pavlovičová • zbor
Erika Pavlovičová • predspev 15, zbor
Anna Poličková • sólo spev 10, predspev 17b, 17c, zbor
Eva Poličková • sólo spev 17d, predspev 17a, zbor
Antónia Semanická • zbor
Simona Škultétyová • zbor
Petra Špániková • zbor
Miroslav Tučník • zbor
Helena Valicová • zbor
Renáta Valicová • zbor
Limboráčik • 18b
Mária Hirnerová a.h. • akordeón 10
Radoslav Orávik • autor textu a hudby 9, 19

Production and Distribution: PAVLÍK RECORDS 2017
Sound & Music Director: Rostislav Pavlík
Graphic Design: © Eva Turčáková

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nad Prečínom, nad dzedzinú – Limbora”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
      Apply Coupon